V zawody o memoriał leśnika-kawalerzysty majora WP Nadleśniczego Antoniego Puszeta

Zostaliśmy zaproszeni do udziału w V ZAWODACH O MEMORIAŁ LEŚNIKA KAWALERZYSTY MAJORA W.P. NADLEŚNICZEGO ANTONIEGO PUSZETA

Zawody rozgrywane na Szlaku Konnym Puszczy Augustowskiej i Mazur nad jeziorem Dreństwo w pobliżu Woźnejwsi w dniu 29 sierpnia 2015 roku.

Zawody o memoriał Antoniego Puszeta rozgrywane są z okazji Święta Kawalerii Polskiej i mają formułę zbliżoną do rajdu sportowego (długodystansowego) kl. L, oraz do tzw. „biegów dystansowych” rozgrywanych w ramach Zawodów o Mistrzostwo Konne Armii
w II Rzeczypospolitej. Wyścig odbywa się na dystansie 12060 m w formie trzykrotnie pokonywanej pętli o długości 4020 m. Teren leśny, miejscami pagórkowaty bez przeszkód skokowych. Startujące pary są klasyfikowane indywidualnie.

Program:

– przegląd weterynaryjny od godz. 11:00

– rejestracja zawodników do „wyścigu plutonu kolarzy” od godz. 11:00

– rejestracja zawodników rajdu konnego od godz. 11:30

– starty kolarzy od godz. 12:00

– starty koni od godz. 13:00

– pokazy sprawności ułańskiej około godz. 14:30

– ogłoszenie wyników około godz. 15:30

– biesiada przy ognisku do ostatniego gościa

Prosimy o wcześniejsze, do 24.08.2015 r., zgłoszenia chęci startu zawodników: osobiście (biuro Nadleśnictwa Rajgród), telefonicznie: 661660152, 872733268,
e-mail: lukasz.zaniewski@bialystok.lasy.gov.pl

Wymagana jest pisemna zgoda na udział w zawodach osób niepełnoletnich od rodziców lub prawnych opiekunów.

Więcej informacji kliknij

2015-08-22 14.55.36

Permalink do tego artykułu: https://www.klubrowerowy.augustow.pl/v-zawody-o-memorial-lesnika-kawalerzysty-majora-wp-nadlesniczego-antoniego-puszeta/

Facebook