II Ogólnopolski Mityng w Kolarstwie Olimpiad Specjalnych Augustów 2012

W dniach 31 maj – 3 czerwiec w Augustowie odbędą się  VIII Ogólnopolskie Regaty Kajakowe i II Ogólnopolski Mityng w Kolarstwie Olimpiad Specjalnych.

 

Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska – Oddział Regionalny Podlaskie, wraz ze współorganizatorami: Zespołem Szkół Specjalnych w Augustowie, Starostwem Powiatowym w Augustowie, Miastem Augustów. Ponadto organizacje zawodów wspierają: Ministerstwo Sportu i Turystyki, PFRON, Podlaski Urząd Marszałkowski, Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Podlaski Okręgowy Związek Kajakowy, Miasto Białystok, OSP Lipowiec, Powiatowa Komenda Policji w Augustowie, Placówka Straży Granicznej w Augustowie, Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Augustowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej.

Zawody rozgrywane będą w kajakarstwie: na dystansie 200m i 500m w kategoriach KT-1, KT-2 i K-1, w kolarstwie: jazda na czas na dystansie 500m, 1000m, 5000m i wyścig szosowy na dystansie 5000m. W zawodach udział weźmie 120 zawodników (50 kajakarzy i 70 kolarzy), 40 trenerów i 60 wolontariuszy. Zawodnicy zakwaterowani będą w Oficerskim Yacht Clubie R.P. Pacyfic w Augustowie. Konkurencje kajakarskie rozgrywane będą na jeziorze białym – zatoka Orzechówka, konkurencje kolarskie natomiast w zależności od dystansu: dystans 5000m – na drodze powiatowej na odcinku Przewięź – Sucha Rzeczka i dystans 500m, 1000m – na drodze miejskiej łączącej drogę krajową nr 16 z drogą wojewódzką nr 664.

Zawody rozpoczną  się w czwartek 31 maja ceremonią otwarcia która to przewidziana jest na godzinę 20.00. Podczas ceremonii otwarcia zawodnicy złożą przysięgę:

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku.”

 

W dniach kolejnych zawodnicy będą startować według następującego programu:

i tak w piątek 01 czerwca, kolarstwo: 8.30– 14.00 preeliminacje dystans 1000m, 500m, 16.00 – 18.00   preeliminacje dystans 5000m. Kajakarstwo: 08.30 – 10.00  sprawdzian pływacki, 08.30 – 12.30  oficjalny trening, 14.30 – 18.00  preeliminacje.

W sobotę 02 czerwca, kolarstwo: 09.00 – 18.00  rywalizacja w  grupach finałowych (dystans 1000m i 500m). Kajakarstwo: 09.00 – 18.00  rywalizacja w preliminacjach i grupach finałowych, 19.00 – 20.00  dekoracje zawodników. W niedzielę 03 czerwca 09.00 –  11.00  rywalizacja w grupach finałowych. Na niedzielę przewidziana jest również w godzinach 11.00 – 12.00 Ceremonia Dekoracji i Ceremonia Zamknięcia Zawodów.

Celem zawodów jest popularyzacja kajakarstwa i kolarstwa jako dyscyplin sportu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, oraz rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych.

Misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych dla osób ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną, bez względu na jej stopień czy współwystępujący inny rodzaj niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej.

Olimpiady Specjalne zostały stworzone w przekonaniu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrafią przy odpowiedniej zachęcie  i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać korzyści fizyczne oraz psychospołeczne z uczestnictwa w sporcie, który jest dostosowany do ich potrzeb i możliwości.

Olimpiady Specjalne to nie tylko sport, ale także możliwość osobistego rozwoju dla zawodników. Poprzez swoje programy promujemy określone role społeczne, zmienia świadomość społeczeństwa co do możliwości i umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także uczy akceptować inność.

Programy społeczne Olimpiad Specjalnych:

 • Program Liderów Olimpiad Specjalnych, ma na celu kształtowanie ważnych umiejętności społecznych zawodników;
 • Program Zdrowi Sportowcy, ma na celu systematyczną ocenę stanu zdrowia zawodników i profilaktykę;
 • Program Rodzinny, jest skierowany do członków rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podstawowym celem jest aktywizacja rodziców, rodzeństwa oraz krewnych zawodników Olimpiad Specjalnych poprzez włączenie ich w działalność Stowarzyszenia;
 • Program Edukacyjny „Do łącz do nas”, ma na celu propagowanie wiedzy na temat niepełnosprawności wśród uczniów szkół ponad podstawowych;
 • Sporty Zunifikowane, program integracyjny w ramach którego w treningach i zawodach sportowych uczestniczą wspólnie osoby sprawne i niepełnosprawne intelektualnie;
 • Młodzi Sportowcy, to program rehabilitacyjno-sportowy dla dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Program Treningu Aktywności Motorycznej MATP, to program rehabilitacyjno treningowy dla osób z dodatkową ciężką niepełnosprawnością fizyczną, która uniemożliwia udział w normalnych treningach i zawodach sportowych Olimpiad Specjalnych.

Ważnym aspektem działania Olimpiad Specjalnych jest ogromny udział wolontariuszy we wszelkich inicjatywach ruchu. Bez nich trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie organizacji. Są wśród nich trenerzy, sędziowie, znani sportowcy, studenci, uczniowie szkół, także rodziny sportowców z niepełnosprawnością intelektualną oraz inne osoby gotowe nieść pomoc potrzebującym. Wolontariuszem może być każdy. Olimpiady Specjalne oferują możliwość zaangażowania się w program działań sportowych i społecznych, dający szansę na poszerzenie wiedzy, rozwój zainteresowań, zdobywanie doświadczeń i umiejętności społecznych, a tak że nawiązanie trwałych i wartościowych relacji między ludzkich.

Olimpiady Specjalne to szansa:

 • dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, by czerpać radość i satysfakcję z uprawiania sportu, współzawodnictwa i przyjaźni, która rodzi się pośród sportowych zmagań;
 • dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, by znaleźć zrozumienie, wsparcie i akceptację w grupie ludzi o podobnych doświadczeniach i problemach, i dzięki tej sile wspierać rozwój swoich najbliższych;
 • dla wolontariuszy – ludzi, którzy mają potrzebę niesienia bezinteresownej pomocy innym, by doświadczyć, jak wiele dobra i pozytywnej energii można otrzymać w zamian;
 • dla trenerów i nauczycieli wychowania fizyczne go, by czerpać satysfakcję z rozwijania w niepełnosprawnych zawodnikach sportowej pasji i talentów, odwagi oraz po czucia własnej wartości.

Permalink do tego artykułu: http://www.klubrowerowy.augustow.pl/ii-ogolnopolski-mityng-w-kolarstwie-olimpiad-specjalnych/

Facebook