Zmiany w Prawie o ruchu drogowym

25 lutego 2011 Posłowie głosowali nad zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zmiany w dużej mierze dotyczą ruchu rowerowego. Wprowadza się kilka nowych pojęć, dostosowuje Prawo o ruchu drogowym do Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu w 1968r. Nowe prawo usuwając dyskryminujące rowerzystów zapisy zrównujące szanse wszystkich użytkowników drogi. Więcej informacji z wyjaśnieniem  na przykładach na www.rowerowy.szczecin.pl

Permalink do tego artykułu: http://www.klubrowerowy.augustow.pl/spis-zmian-w-prawie-o-ruchu-drogowym/

Facebook